The Salomon Snowboards team w wiosennym edicie prosto z Laax.

Please enjoy this video by Marco Morandi

Featuring Toni Kerkela, Victor Daviet, Max Buri, Will Smith, Flo Corzelius, Raffi Kossmann, Sebi Springeth, Dylan Norder, Johan Nordhag

 

 

Previous post

KILLDEATH ATLANTIS 600

Next post

#PaltoClan - Happy Spring Lines

The Author

Michal

Michal